Välkommen till

Innovatum Science Center har i flera år och i olika former arrangerat Futurum. Detta event vänder sig till gymnasieelever i Fyrbodal med inriktning teknik och natur.

Genom Futurum vill Innovatum Science Center stimulera unga till att välja utbildningar och yrken inom teknik och naturvetenskap och bidra till samhällets kompetensförsörjning.

Syftet med Futurum är att ge eleverna kunskap och inspiration kring ämnesområden, utbildningar och yrkesgrupper som stimulerar till att välja tekniska och naturvetenskapliga utbildningar och yrken.

Innovatum Science Center vill visa på mångfalden av möjligheter inom dessa yrken och hur man inom detta område kan bidra till att lösa samhällets utmaningar.

Pick your target

Nils Ericsongymnasiet

Teknikprogrammet ÅK 2
Tisdag 7 mars

Nils Ericsongymnasiet

Naturvetenskapsprogrammet
Onsdag 8 mars

Nils Ericsongymnasiet

Teknikprogrammet ÅK 1 och 3
Torsdag 9 mars

Karlbergsgymnasiet

Tisdag 14 mars

Ta del av innehållet från Futurum 2021.

Live stream och föredrag.

Kontakt Innovatum Science Center
Nicolina Eklund
Mail nicolina.eklund@innovatum.se
Tel. 0520-28 94 13