Birger Sjöbergsymnasiet Vänersborg

Fredag 17 mars

Alla

Kl. 9:30

-10:15

Framtidens byggsektor

Amanda Eklund

Plats

Auditoriet

Kl. 10:15

-10:30

Förflyttning

ÅK 1

Kl. 10:30

-11:15

Wargön Innovation

Elin Segerlind

Plats

Filmsalen

ÅK 2

Kl. 10:30

-11:15

Combitech

TBD

Plats

Magneten

ÅK 3

Kl. 10:30

-11:15

GKN Aerospace

Carolina Kalliokorpi

Plats

Auditoriet

Kl. 11:15

-12:15

Lunch

ÅK 1

Kl. 12:15

-13:15

WORKSHOP
Mundus

Plats

Auditoriet

ÅK 2

Kl. 12:15

-13:15

WORKSHOP
Rätt i ledet

Plats

Francis, Kaplan och Ägget

ÅK 3

Kl. 12:15

-13:15

WORKSHOP
VR-bomben

Plats

Utopia

Kl. 13:30

Avgång buss