Birger Sjöberggymnasiet, Vänersborg

Onsdag 6 mars kl. 9:30-13:30
ÅK 1
Kl. 9:30-13:30
GKN Aerospace – Högtflygande planer!

Martin Wänblom, VD GKN Aerospace

Plats

Auditoriet

Workshop: Mundus

Plats

Auditoriet

Produktutveckling för framtiden
– med kundernas behov i fokus

Combitech

Plats

Magneten

ÅK 2
Kl. 9:30-13:30
GKN Aerospace – Högtflygande planer!

Martin Wänblom, VD GKN Aerospace

Plats

Auditoriet

Bildteknik och strålningsfysik i NU-sjukvården

Sanna Axelsson, OIivia Carlstein, VGR

Plats

Magneten

Workshop: Rätt i ledet

Plats

Francis/Kapplan/Ägget

ÅK 3
Kl. 9:30-13:30
GKN Aerospace – Högtflygande planer!

Martin Wänblom, VD GKN Aerospace

Plats

Auditoriet

Framtiden är grön och kräver ny teknologi

T-engineering

Plats

Filmsalen

Workshop: VR-bomben

Plats

Magneten