Nils Ericsongymnasiet Trollhättan

Teknikprogrammet ÅK 2
Tisdag 7 mars

Kl. 8:30

-9:15

GKN Aerospace

Martin Wänblom​

Plats

Auditoriet

Kl. 9:15

-09:30

Förflyttning

Kl. 9:30

-10:30

WORKSHOP
Rätt i ledet

Plats

Francis, Kaplan, Utopia och Skeppet

Kl. 10:30

-10:45

Förflyttning

IT-inriktning

Kl. 10:45

-11:15

Virtual Reality

Daniel Sjölie och Zakarias Mortensen, Högskolan Väst

Plats

Magneten

Samhällsbyggnad + design

Kl. 10:45

-12:00

-11:15

The Plus

Sofie Korzonek, Vestre

Plats

Filmsalen