Nils Ericsongymnasiet Trollhättan

Teknikprogrammet ÅK 1 och 3
Torsdag 9 mars

Kl. 8:30

-9:15

GKN Aerospace

Martin Wänblom

Plats

Auditoriet

Kl. 9:15

-09:30

Förflyttning

ÅK 1

Kl. 9:30

-10:30

WORKSHOP
Mundus

Plats

Caleido

ÅK 3

Kl. 9:30

-10:30

WORKSHOP
VR-bomben

Plats

BlackBox, N3

Kl. 10:30

-10:45

Förflyttning

ÅK 1

Kl. 10:45

-11:30

The Plus

Sofie Korzonek, Vestre

Plats

Filmsalen

Samhällsb. + design

Kl. 10:45

-11:30

The Plus

Sofie Korzonek, Vestre

Plats

Magneten

IT-inriktning

Kl. 10:45

-11:30

Virtual Reality

Daniel Sjölie och Zakarias Mortensen, Högskolan Väst

Plats

Caleido