Karlbergsgymnasiet Åmål

Tisdag 14 mars

Alla

Kl. 10:00

-10:45

Innovatum Startup

Jan Björn

Plats

Auditoriet

Kl. 10:45

-11:00

Förflyttning

ÅK 1

Kl. 11:00

-11:45

Blå näringar

Elsa Fries

Plats

Magneten

ÅK 2

Kl. 11:00

-11:45

Sportteknologi

Nicolina Eklund

Plats

Filmsalen

ÅK 3

Kl. 11:00

-11:45

GKN Aerospace

Martin Velander

Plats

Porten

Kl. 11:45

-12:45

Lunch

ÅK 1

Kl. 12:45

-13:45

WORKSHOP
Mundus

Plats

Utopia/Calleido

ÅK 2

Kl. 12:45

-13:45

WORKSHOP
Rätt i ledet

Plats

Francis, Kaplan och Ägget

ÅK 3

Kl. 12:45

-13:45

WORKSHOP
VR-bomben

Plats

Porten

Kl. 14:00

Avgång buss