Välkommen till

Innovatum Science Center har i flera år och i olika former arrangerat Futurum. Detta event vänder sig till gymnasieelever i Fyrbodal med inriktning teknik och natur.

Genom Futurum vill Innovatum Science Center stimulera unga till att välja utbildningar och yrken inom teknik och naturvetenskap och bidra till samhällets kompetensförsörjning.

Syftet med Futurum är att ge eleverna kunskap och inspiration kring ämnesområden, utbildningar och yrkesgrupper som stimulerar till att välja tekniska och naturvetenskapliga utbildningar och yrken.

Innovatum Science Center vill visa på mångfalden av möjligheter inom dessa yrken och hur man inom detta område kan bidra till att lösa samhällets utmaningar.

Pick your target

Nils Ericsonsgymnasiet

Naturprogrammet
Tisdag 27 februari

Nils Ericsonsgymnasiet

Teknikprogrammet ÅK 1 + 2
Onsdag 28 februari

Nils Ericsonsgymnasiet

Teknikprogrammet ÅK 3
Torsdag 29 februari

Gullmarsgymnasiet

Tisdag 5 mars

Karlbergsgymnasiet

Tisdag 12 mars

Ta del av innehållet från Futurum 2021.

Live stream och föredrag.