Välkommen till

Innovatum Science Center har i flera år och i olika former arrangerat Futurum. Detta event vänder sig till gymnasieelever i Fyrbodal med inriktning teknik och natur.

Genom Futurum vill Innovatum Science Center stimulera unga till att välja utbildningar och yrken inom teknik och naturvetenskap och bidra till samhällets kompetensförsörjning.

Syftet med Futurum är att ge eleverna kunskap och inspiration kring ämnesområden, utbildningar och yrkesgrupper som stimulerar till att välja tekniska och naturvetenskapliga utbildningar och yrken.

Innovatum Science Center vill visa på mångfalden av möjligheter inom dessa yrken och hur man inom detta område kan bidra till att lösa samhällets utmaningar.

Pick your target

Karlbergsgymnasiet

Tisdag 11 mars

Nils Ericsongymnasiet

Torsdag 17 mars

Coming soon

Coming soon

Coming soon

Coming soon

Coming soon

Coming soon

Ta del av innehållet från Futurum 2021.

Live stream och föredrag.
Futurum 2022 är en del av Interregprojektet Kraftledningar

Kontakt Innovatum Science Center
Jerry Alrup
Mail jerry.alrup@innovatum.se • Tel. 0520-28 94 00