Strömstads gymnasium

Fridagymnasiet, Vänersborg

Fredag 15 mars kl. 10:00-14:00
ÅK 1
Kl. 10:00-14:00
Produktutveckling för framtiden
– med kundernas behov i fokus

Combitech

Plats

Auditoriet

En biofysikers betraktelser

Caroline Adiels, GU

Plats

Magneten

Workshop: Mundus

Plats

Auditoriet

ÅK 2
Kl. 10:00-14:00
Teknikkonsulter med världen som spelplan

Combitech

Plats

Auditoriet

Workshop: Rätt i ledet

Plats

Utopia/Skeppet

Hur är det att jobba som AI-forskare?

Edvin Listo Zec, RISE

Plats

Magneten

ÅK 3
Kl. 10:00-14:00
Teknikkonsulter med världen som spelplan

Combitech

Plats

Auditoriet

Wargön Innovation

Elin Segerlind, Wargön Innovation

Plats

Porten

Workshop: VR-bomben

Plats

Porten